Deze site is bestemd voor het verstrekken van informatie aan onze klanten. Wij hebben de inhoud van deze met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kunnen geen garanties geven met trekking tot de aard of de inhoud van de informatie op deze site.

Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of de gevolgen van het gebruik daarvan. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of met tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen.

Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en / of onderzoek te verrichten voor gebruik van ons aangeboden producten en / of diensten.

Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Noordhollandse Motorenrevisie BV is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een ander netwerk.

Disclaimer